Partnerství znalostního transferu IV

čtvrtek, 19. července 2018

Příjem žádostí bude zahájen dne 17. 9. 2018 a ukončen 14. 12. 2018.

Na konci června 2018 byla vyhlášena 4. výzva programu Partnerství znalostního transferu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Výzva je zaměřena na podporu spolupráce znalostních a výzkumných organizací s podniky, formou účasti absolventů na řešení výzkumného problému ve firmě. Příjem žádostí bude probíhat od poloviny září.

Více informací naleznete zde.