Ph.D. 2016 - Prezentuj hodně. Dobře.

úterý, 18. října 2016

1000x1000-1476779642-ac3f1a53-6d57-49b8-81e3-859796b9f093

Zveme Vás na soutěž prezentací výzkumných témat doktorandů Jihočeské univerzity.

Zajímá Vás, čím se zabývají vědci na Jihočeské univerzitě, ale obáváte se, že tomu stejně nebudete rozumět? Přijďte se v pondělí 31. října 2016 podívat na prezentační soutěž doktorandů ze všech fakult univerzity a povzbudit své kolegy. Prezentace se konají od 13:30 do 17:00 hodin na Zemědělské fakultě JU, Na Sádkách 1780, učebna ZR-Z1.

Úkolem soutěžících bude prezentovat svůj výzkum za 7 minut co nejsrozumitelnější a zajímavou formou a přitom vysvětlit jeho důležitost pro vědu samotnou i pro společnost. Z každé fakulty se soutěže zúčastní dva doktorandi, porota bude složena ze zástupců všech fakult. Akce je určena studentům a pedagogům Jihočeské univerzity i všem zájemcům z řad širší veřejnosti. Vítáni jsou zejména studenti středních škol. Vstup na akci je zdarma, je možno navštívit také jen její část. Drobné občerstvení bude zajištěno. Případné dotazy směřujte na Jana Vávru (jvavra@ef.jcu.cz).

Akce je pořádána pod záštitou prorektora pro vědu a výzkum prof. Tomáše Polívky a v rámci projektu CRP 13+.

 

Zdroj: www.jcu.cz