Písek opět chytřejší díky konferenci CityCON 2016

čtvrtek, 29. září 2016

1000x1000-1475135181-citycon2016-3mpx-063-300x199

Technologické centrum Písek (TCP), iniciátor a neúnavný propagátor konceptu Smart City Písek a zakládající člen národní platformy Czech Smart City Cluster, bylo pořadatelem a organizátorem odborné konference spojené s doprovodnou výstavou pod názvem CityCON 2016. Celá konference se nesla ve znamení konceptů Smart City a Smart Region. Hlavními programovými okruhy byly technologie, inovace, municipalita a životní prostředí ve vztahu k chytrým městům.

Veškeré dění se odehrávalo v prostorách Kulturního domu Písek, který poskytl nejen důstojné konferenční prostředí, ale i vhodné zázemí pro tzv. marketplace a celodenní občerstvení. Dopolední program se konal v hlavním sále, kde více než stovku účastníků přivítal CEO a spolumajitel TCP pan Jaromír Grégr a první místostarosta Písku JUDr. Josef Knot, který nad konferencí převzal záštitu, představil koncept Smart City Písek. Poté patřilo pódium hlavním speakerům – výkonnému řediteli Czech Smart City Clusteru Radovanu Polanskému a CEO společnosti tcp cloud Adamu Skotnickému.

 

Po pauze na oběd probíhal program paralelně ve dvou sálech – v sále hlavním byly odborné přednášky věnovány více technologiím a inovacím, svá řešení pro chytrá města zde představovali hlavní partneři konference – Cross Zlín, Datasys, E.ON, Neogenia, O2 IT Services a Teco. Sál B byl určen pro prezentace institucí či municipalit a výměnu zkušeností s přípravou a implementací konceptu Smart City včetně financování – MŽP, MMR, Praha 3, Středočeské inovační centrum, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT a Česká spořitelna. Celý den bylo možno na vlastní oči v market place spatřit představované technologie, např. parkovací systém od IGSresearch či „chytrou“ popelnici od O2 IT Services. Nedílnou součástí chytrých měst je elektromobilita, kterou prezentovali e-Šumava a E.ON – od elektrokol a elektroskútru až po luxusní elektromobil Tesla S.

Ohlasy účastníků i partnerů byly velmi pozitivní, rovněž díky šíři prezentovaných témat a živým ukázkám technologií. „Koncept Smart City je naší strategickou prioritou a jsme potěšeni, že z pozice průkopníka nejnovějších informačních a komunikačních technologií můžeme být jeho součástí a přispívat tak k rozvoji městského prostředí, podporovat jeho udržitelný ekonomický vývoj a zároveň kvalitu života jeho obyvatel. Konference CityCON 2016 pro nás byla velmi zajímavou komunikační platformou,“ říká Ing. Václav Provazník, jednatel O2 IT Services.

Konferenci zhodnotil Jaromír Grégr, CEO TCP, „Jsme velice rádi, že konference byla hojně navštívena představiteli státní správy a samosprávy, dodavateli technologií, zástupci univerzit, médií i odbornou veřejností. I přesto, že se jednalo o první ročník, nás velmi těší, že se TCP stalo spojovacím článkem mezi 19 přednášejícími a jejich publikem, které čítalo více než stovku posluchačů.“

„Ještě jednou děkujeme všem dodavatelům, partnerům i organizačnímu týmu a těšíme se na viděnou na CityCON 2017,“ dodává Jaromír Grégr. O zajímavosti témat se můžete přesvědčit sami na www.citycon.cz, kde jsou ke stažení všechny prezentace a brzy i videozáznamy jednotlivých příspěvků.

 

Zdroj: www.tcpisek.cz