Podnikatelské vouchery i v roce 2016

středa, 20. ledna 2016

Jihočeský kraj schválil finanční prostředky na novou výzvu Podnikatelských voucherů.

Jihočeský kraj na svém zasedání schválil rozpočet na rok 2016. V rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2016 jsou vymezeny prostředky ve výši 2 mil. Kč na inovační vouchery. Termín vyhlášení nové výzvy Jihočeských podnikatelských voucherů a znění nové výzvy bude v brzké době k dispozici na stránkách http://www.inovoucher.cz/

 

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, naučit obě strany, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany.

 

Kdo za tím stojí?

Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. - vlastněn ze 100 % Jihočeským krajem.

Jak to funguje?

Podnik XY potřebuje vyřešit specifický technologický úkol (např. složitou laboratorní analýzu). Tu umí zpracovat specializovaná laboratoř ve výzkumné organizaci Z. Podnik si zažádá společně s poskytovatelem znalosti o podnikatelský voucher. Pokud jej podnik získá, pokryje si prostřednictvím něj náklady, které by za uvedenou službu (analýzu) poskytovateli znalosti musel hradit ze svého.“

Hlavní výhody podnikatelských voucherů

  • Jednoduchost podání žádosti
  • Rychlost administrace
  • Účinnost řešení konkrétního zadání
  • Rozvoj další spolupráce regionálních MSP a výzkumných institucí
  • Zlepšení image regionu

 

Zdroj: http://www.inovoucher.cz/