Podpora inovačního potenciálu v českých firmách

pátek, 25. července 2014

Cíle projektu Vizionáři 2014

 • Představit a ocenit české firmy a podnikatele, konkrétní autory inovačních produktů (výrobku, postupu či služby), tzv. „Vizionáře“, díky kterým firma inovativně reaguje na současný ekonomický vývoj.
 • Sdílet inovační best practices napříč podnikatelským prostředím.
 • Popularizovat výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím celoplošných médií.
 • Pomoci těmto Vizionářům v dalším rozvoji inovačního podnikání s cílem efektivní komercializace výzkumu a vývoje.

Kritéria účasti v projektu

 • Projekt Vizionáři je určen pro české firmy a podnikatele s inovačním potenciálem a schopností reagovat na měnící se trh a jeho potřeby
 • Do projektu se mohou přihlásit firmy a podnikatelé (fyzické a právnické osoby), které podnikají v ČR dle platných zákonů a nejsou v insolvenci dle zákona č. 182/2006 Sb.,    (insolvenční zákon).
 • Majoritními vlastníky firmy jsou české subjekty.
 • Podařilo se jim uvést v život inovační produkty, které byly uvedeny na trh a byly aplikovány v praxi.

Účastník by měl splňovat alespoň jednu z níže uvedených charakteristik:

 • Vytvoření zcela nového byznysu, který nebyl dosud nikým jiným vytvořen.
 • Vytvoření zcela nového rámce pro již existující inovace. Jedná se o způsob využití objevu či vynálezu jiným způsobem a pro jiný účel.
 • Objevení nového modelu trhů.
 • Vysoká míra úspěšného využití dotačních prostředků v inovačním procesu.
 • Osobní rozměr a přidaná hodnota konkrétního člověka nebo skupiny lidí, kteří v rámci firmy přicházejí s inovacemi a posunují možnosti firmy dále kupředu.
 • O vítězech rozhodne odborná porota složená ze zástupců partnerů projektu, akademických a vědeckých institucí, státní správy a představitelů inovačního podnikání.

Příjem nominací firem do projektu probíhá do 20. listopadu 2014 prostřednictvím online formuláře.

Více informaci o projektu naleznete na http://www.czechinno.cz/projekty/vizionari-2014/popis-projektu/popis-projektu-vizionari-2014.aspx.