Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s krajskou přílohou k národní RIS3

středa, 14. března 2018

Rada Jihočeského kraje schválila dne 8. 3. 2018 vyhlášení 2. výzvy dotačního programu Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s krajskou přílohou k národní RIS3 s termínem zveřejnění výzvy dne 9. 3. 2018. Samotné žádosti o dotaci mohou žadatelé podávat od 9. 4. 2018 do 30. 4. 2018 do 12:00 hodin, prostřednictvím elektronické žádosti 602XML Filler.

Dotační program představuje finanční nástroj pro podporu regionálních veřejných subjektů, jež připravují nebo mají v úmyslu připravovat podání žádosti o dotaci na projekt, který podpoří řešení jednoho z problematických témat identifikovaných v rámci strategické části Krajské přílohy k národní RIS3 nebo posílí doménu chytré specializace regionu. Dotace umožnuje příjemcům uhradit výdaje neinvestičního charakteru vedoucí k vypracování projektové žádosti strategického projektu předkládaného do relevantního národního či evropského programu. Finanční prostředky mohou být rovněž čerpány na vypracování všech příloh požadovaných daným dotačním programem, do kterého je projektová žádost předkládána.

Stručný popis dotačního programu:

Typy podporovaných projektů:

  • Opatření č. 1 - projektový záměr je orientován na klíčovou oblast Kvalitní lidské zdroje.
  • Opatření č. 2 - projektový záměr je orientován na klíčovou oblast Spolupráce a technologický transfer.
  • Opatření č. 3 - projektový záměr je orientován na klíčovou oblast Rozvoj podnikání.

Forma a výše podpory:

  • Celková alokace dotačního programu činí 930 038,70 Kč.
  • Minimální výše příspěvku je 100 000 Kč.
  • Maximální výše příspěvku je 500 000 Kč.
  • Min. požadovaná spoluúčast žadatele je 15 %.
  • Maximální podíl poskytovatele dotace je 85 %.
  • Forma financování je ex-post.

Ostatní podmínky:

Projekt i projektový záměr musí být naplánován k realizaci na území Jihočeského kraje a současně musí mít dopad na území Jihočeského kraje.

Další informace:

Úplné znění pravidel, vč. všech příloh, jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Jihočeského kraje: http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm.

Informační seminář pro potencionální žadatele o finanční podporu z tohoto dotačního programu se uskuteční 5. dubna 2018 od 10:00 hodin, v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, Zasedací místnost Ovál - 2n.p. č. 2082.

Pozvánka na seminář

Přihláška na seminář