Podpora rozvoje komunální a komunitní energetiky v Jihočeském kraji

pátek, 24. listopadu 2023

Podpora rozvoje komunální a komunitní energetiky v Jihočeském kraji

Cílem akce je představení možností systémové a finanční podpory záměrů v oblasti komunální a komunitní energetiky v rámci projektu Smart akcelerátor+ I, představení aktuálních projektů, výměna zkušeností, vazba na aktivity místních akčních skupin.

Program

09:00 Prezence účastníků a přivítání

09:10 Nový dotační program Jihočeského kraje na podporu energetiky pro obce
Miroslav Kotoun & Jan Jareš, JVTP

09:40 Jihočeský kraj - aktuální informace v oblasti energetiky (fotovoltaika)
Petr Hornát, Odbor regionálního rozvoje, územního plánu a stavebního řádu

10:00 Přestávka na kávu

10:15 Komunitní a komunální energetika
příklady dobré praxe, zásady pro plánování a přípravu projektů
Gatum Group s.r.o. / EGE Power System s.r.o.

11:30 Interaktivní mapy pro analýzu a obnovu krajiny
Pavel Cudlín, ÚVGZ AV ČR

12:00 Diskuze, závěr

Účast zdarma, nutná pouze registrace prostřednictvím online formuláře: ZDE

Akce je pořádaná v rámci projektu „Smart Akcelerátor+ I v Jihočeském kraji“ je spolufinancován Evropskou unií. CZ.02.01.02/00/22_009/0002822.