POSUZOVÁNÍ DAŇOVÝCH ODPOČTŮ PRO VÝZKUM A VÝVOJ

pondělí, 30. listopadu 2015

Daňové úlevy představují moderní nediskriminační nástroj, který podporuje využívání výzkumu a vývoje, jeho propojení s výrobou a výrazně tak posiluje konkurenceschopnost firem, i národní ekonomiku České republiky. Nepřímá podpora výzkumu a vývoje formou daňových odpočtů jeho nákladů má v České republice již desetiletou tradici, ale přesto ji doprovází některé těžkosti a nejasnosti.

Z průzkumu společnosti Deloitte a TA ČR vyplynulo, že čeští podnikatelé nevědí, zda jim bude daňová úleva uznaná, nebo místo toho obdrží od finančního úřadu pokutu. 

Z průzkumu společnosti Deloitte a TA ČR vyplynulo, že čeští podnikatelé nevědí, zda jim bude daňová úleva uznaná, nebo místo toho obdrží od finančního úřadu pokutu. „Stále není dořešená naléhavá potřeba odborného znaleckého posouzení, co je v konkrétních projektech ještě výzkum a vývoj, a co již není,“ upozornila Rut Bízková, předsedkyně TA ČR. „Zejména je nutné vybudovat adekvátní systém posuzování projektů s využitím institucí, které disponují znalci v daných oborech,“ uvedla Rut Bízková.


„Finanční úřady nemají dostatek technické kvalifikace k posuzování technických projektů na výzkum a vývoj, a proto ne vždy pochopí obsah projektů a potom ho neuznávají,“ uvedl pro Události České televize Luděk Hanáček ze společnosti Deloitte.


TA ČR je připravená a ochotná finančním úřadům své odborníky poskytnout. V rámci spolupráce orgánů státní správy, zařadila do projektu Zefektivnění TA ČR i problematiku daňových odpočtů na výzkum a vývoj. Proškolila v této problematice na 200 pracovníků Generálního finančního ředitelství a finančních úřadů, zejména pokud jde o řešení otázek novosti a technické nejistoty. To však nestačí. „Česká republika se bude muset inspirovat v zahraničí, například v Nizozemsku nebo ve Velké Británii, jak je zajištěné posouzení výzkumných projektů kvalifikovanými odborníky v dané oblasti, používanými katalogy s příklady a podobně,“ zdůraznila Rut Bízková.
I přes daňovou nejistotu hodlá, podle průzkumu Deloitte a TA ČR, zvýšit své výdaje na výzkum a vývoj 43% oslovených společností.

 

Zdroj a více informací: www.tacr.cz