Pozvánka do JVTP na seminář Digitalizace veřejné správy a samospráv

pátek, 25. listopadu 2022

Pozvánka do JVTP na seminář Digitalizace veřejné správy a samospráv

Jihočeský vědeckotechnický park a odbor e-Governmentu Ministerstva vnitra ČR zvou na odborný seminář zaměřený na problematiku digitalizace veřejné správy a samosprávy.

Seminář se uskuteční 7. prosince 2022 v prostorách JVTP a je určen zejména zástupcům obcí I. – III. stupně, pracovníkům místních akčních skupin a dalších veřejných institucí a kromě prezentace aktuálního postupu digitalizace katalogu veřejných služeb, Portálu občana a chystaných novinek v této oblasti, budou prezentovány výsledky průzkumu provedených na vzorku bezmála 130 jihočeských obcí a prostor bude i pro řešení konkrétních dotazů ze strany municipalit.