Pozvánka na seminář "Představení aktuálních univerzitních projektů v oblasti výzkumu a inovací v EUREGIO"

středa, 2. listopadu 2016

1000x1000-1478074789-bez-nazvu

Jihočeské Univerzitní a Akademické centrum transferu technologií Vás zve ve jménu euroregionu Bavorský les – Šumava k přeshraniční odborné konferenci s názvem „ Aktuální schválené vysokoškolské projekty v oblasti výzkumu a inovací v euroregionu“.

Bude představeno 6 přeshraničních velkých projektů, které byly podpořeny z programů přeshraniční spolupráce v česko-bavorsko-rakouském příhraničním území. Cílem je představit tyto projekty veřejnosti a v lepším případě navázat výměnou zkušeností mezi univerzitní výzkumnou oblastí a komunální sférou.

Pozvány jsou kromě členů Euroregionu a dalších zainteresovaných obcí z příhraničí také vysoké školy, regionální politici, úřady přeshraničních programů a další zapojené instituce.
Trilaterální symposium bude simultáně tlumočeno. Občerstvení je zajištěno.

Kdy: 24. listopadu 2016 od 10:00 – 15:30 hodin
Kde: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Branišovská 1645/31A, 370 05 České Budějovice, aula budovy Bobík
 

Z organizačních důvodů Vás prosíme o Vaše přihlášení nejpozději do 2. listopadu 2016 u jedné z tří následujících kanceláří:

  • Bavorsko: m.altendorfer@euregio-bayern.de
  • Horní Rakousko: helene.winkler@rmooe.at
  • Česká republika: jana.mixanova@euregio.cz

Podrobný program a pozvánku naleznete ZDE.

 

Zdroj: www.jctt.cz