Předsednictví ČR v síti evropských inovačních agentur

středa, 1. března 2017

1000x1000-1488368677-dsc04071-13

Jak se daří naplnit hlavní cíle Center kompetence v České republice, ale také v Rakousku, ve Velké Británii, v Německu a dalších členských agenturách evropského sdružení TAFTIE? Jaké jsou výsledky těchto schémat podpory, která směřují k dlouhodobému rozvoji klíčových oborů pro budoucnost ekonomiky? Daří se v praxi skutečně propojovat pracovníky aplikovaného výzkumu a vývoje a firem?

 Nad těmito otázkami se zamýšlelo a odpověď hledalo na 50 expertů členských agentur TAFTIE na prvním expertním setkání, pořádaným 22. února 2017 Technologickou agenturou ČR (TA ČR) v rámci předsednictví TAFTIE v roce 2017.

Na prvním expertním setkání byly prezentovány praktické zkušenosti s programy Centra kompetence (TA ČR), Comet (rakouská agentury FFG), Catapult (Innovate UK). Prof. Posselt z Fraunhoferova institutu IMW představil zkušenosti s řízením a životním cyklem institutů Fraunhoferovy společnosti. Setkání zakončil zajímavými poznatky Erik Arnold z Technopolis Group.

„Experti z celé Evropy se shodli na některých závěrech klíčových i pro centra v České republice - například, že je nezbytné centra pravidelně vyhodnocovat na základě předem stanovených kritérií či, že je nezbytné velmi pečlivě nastavit strukturu řízení těchto center, aby veřejné prostředky do nich vložené byly efektivně využity," uvedl Petr Očko, předseda TA ČR a pro rok 2017 i předseda TAFTIE.

První programy center kompetence vznikly v USA a v Kanadě již v polovině 80. let, od roku 2011 jsou centra kompetence podporována specifickým programem Technologické agentury ČR i v České republice. Tyto programy členských agentur TAFTIE prošly podobným vývojem - od úzce zaměřených jednotlivých projektů k systémové podpoře aplikovaného výzkumu. V současnosti vzniká nová generace programů center kompetence, která bude brát v potaz změnu globálního prostředí výzkumu a vývoje. Upřímná výměna zkušeností, včetně slepých cest a neúspěchů, je pro agentury TAFTIE mimořádně důležitá.

Účastníci se v rámci diskuse shodli, že je klíčové nástroj typu centra kompetence přizpůsobit prostředí, kultuře a systému podpory výzkumu v dané zemi. Oto Starzer z rakouské agentury FFG zdůraznil potřebu najít správnou velikost center - aby koncentrovala dostatečné kapacity, ale také aby nevznikaly neflexibilní „molochy". Eric Arnold vhodně poznamenal, že v systému fungování spolupráce mezi výzkumnými institucemi a podnikovou sférou, respektive v rámci řízení center kompetence, je důležitý princip „checks and balances", neboli brzd a protivah.

I druhé, dubnové expertní setkání TAFTIE, se bude věnovat centrům kompetence a jejich spolupráci na regionální i evropské úrovni, ale také programu EUREKA a společnému využívání velkých evropských infrastruktur podpořených ze strukturálních fondů EU.

„Spolupráce v TAFTIE přináší zajímavou inspiraci. Na dnešním jednání výkonného výboru TAFTIE navrhla portugalská agentura ANI zaměřit se na podporu nových dovedností pracovníků agentur, kteří se musí věnovat i předávání informací, poradenství při tvorbě projektů, podpoře mezinárodní spolupráce při hledání vhodných partnerů a hledání nových příležitostí," uvedla Milena Vicenová výkonná tajemnice TAFTIE.

 

Zdroj: www.businessinfo.cz