Přeshraniční start-up soutěž

čtvrtek, 7. dubna 2022

Hledáme start-upy a podnikatelské nápady, které mohou významně přispívat k rozvoji kvality života v Jihočeském kraji a v Horním Rakousku!

CROSS-BORDER IDEA & START-UP CONTEST 2022
Jedná se o podnikatelské aktivity a myšlenky, které mohou pomáhat městům a obcím z obou příhraničních regionů dosahovat cílů udržitelného rozvoje OSN (www.sdgs.un.org/goals). Nabízíme tímto jedinečnou příležitost realizovat nápady na podporu udržitelného rozvoje a reagovat na aktuální společenské výzvy s podporou zemské vlády Horního Rakouska a podporou Jihočeského kraje. Slavnostní finále přeshraniční soutěže start-upů a podnikatelských nápadů „Cross-Border Idea & Start-up Contest“ se uskuteční v pondělí 19. září 2022 v Linci, za významné mediální podpory všech prezentovaných soutěžních nápadů.

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Soutěž vyhlašujeme ve 2 kategoriích:

  • Kategorie START-UP | Start-upy (max. 5 let existence firmy) s inovativními produkty (výrobky / službami), které mají potenciál podporovat trvale udržitelný regionální rozvoj a přinášejí novou přidanou hodnotu pro společnost / komunitu
  • Kategorie NÁPAD | Perspektivní, nové obchodní náměty nebo projektové záměry směřující ke stejným cílům jako start-upy, zatím bez existence právního subjektu pro jejich realizaci, ale s potenciálem budoucího vzniku samostatného podnikatelského subjektu.

Soutěž je určena pro podnikatelské nápady a myšlenky z Horního Rakouska a z Jihočeského kraje. Zúčastněné projekty musí mít sídlo nebo provozovnu (případně záměr registrace sídla / provozovny v počáteční fázi zahájení podnikání) v Horním Rakousku nebo Jihočeském kraji. Hodnocen bude vliv projektu na udržitelný rozvoj regionů a pravděpodobnost jeho realizace.

OCENĚNÍ (3 ceny)
ZEMĚ HORNÍ RAKOUSKO € 10.000 (Kategorie START-UP)
JIHOČESKÝ KRAJ € 10.000 (Kategorie NÁPAD)
Raiffeisenlandesbank OÖ € 10.000 (nejlepší přeshraniční řešení z obou kategorií)

Každý vítězný tým získá navíc 5 hodin mentoringu / coachingu od inovačních partnerů soutěže, rakouského tech2b nebo Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), se zaměřením na další rozvoj projektu na území obou regionů.

PŘIHLÁŠENÍ
Registraci do soutěže je možné provést na https://forms.gle/kTFJyVFT9j6Gp3EfA nebo emailem na adrese contest@jvtp.cz. Součástí přihlášky je stručný business plán přihlášeného projektu ve formuláři Business Canvas. Přihlášky do soutěže přijímáme od 24. března 2022, nejpozději však do 29. dubna 2022 (v anglickém jazyce).

Potřebujete více informací nebo konzultaci k možnostem přihlášení? Kontaktujte nás! Jana Moravcová, 774 969 654, moravcova@jvtp.cz.

Zdroj: JVTP