Přesun agendy Národní RIS3 strategie na MPO

pátek, 6. dubna 2018

Vláda schválila převedení agendy Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky - takzvané RIS3 strategie - z Úřadu vlády České republiky na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Jde tak o další krok k zeštíhlení agendy Úřadu vlády v oblasti VVI. MPO bylo zvoleno pro svoji příslušnost k aplikovanému výzkumu, vývoji a inovacím.

Změnu schválila vláda usnesením č. 168 ze dne 14. března 2018, které nabylo účinnosti 1. dubna 2018. Současně byla zrušena povinnost Úřadu vlády ČR řídit Národní RIS3 strategii. Povinnosti uložené bývalému místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace přecházejí na ministra průmyslu a obchodu.

V průběhu prvého čtvrtletí 2018 uspořádal Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR pravidelné kolo setkání jednotlivých Národních inovačních platforem, které jsou v rámci Národní RIS3 strategie sdruženy. V průběhu roku 2018 budou probíhat intenzivní debaty nejen se členy Národních inovačních platforem, ale i se zástupci státní správy, kteří se budou účastnit práce v pracovní skupině pro aktualizaci Národní RIS3 strategie.

Podle Arnošta Markse, bývalého náměstka bývalého místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka, se jedná o logickou volbu. Mnoho dílčích intervencí, které jsou prostřednictvím RIS3 strategie podporovány, spadá právě pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. "Původní umístění na Úřadu vlády mělo svoje opodstatnění – bylo to určité zastřešení všech příslušných resortů. Potěšitelné ale je, že se k realizaci RIS3 strategie MPO hlásí," dodává Marks.

Ministerstvo průmyslu a obchodu bude podle Markse také díky změně více schopné komunikovat s jednotlivými regiony, což může napomoci k diskusi o přípravě příštího programového období z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Zdroj: Úřad vlády ČR