Prezentace firem na ESEF 2016

středa, 30. prosince 2015

Zahraniční kancelář CzechTrade Rotterdam připravuje na ESEFu 2016 další prezentaci českých firem za účelem nalezení nových potencionálních partnerů/zájemců o výrobky a výrobní spolupráce a upevnění stávajících kontaktů.

Důležitým tématem pro ESEF 2016 je inovace a spolupráce. ESEF je největším a nejdůležitějším veletrhem v teritoriu Beneluxu v oblasti průmyslových dodávek, subdodávek a strojírenství. Veletrhu se v roce 2014 zúčastnilo více než 500 vystavovatelů z Nizozemska a dalších zemí. Veletrh měl 25 700 návštěvníků, z nichž polovina byli majitelé-ředitelé firem, kteří rozhodují o investicích. Návštěvníci se nejvíce zajímali o následující: kovozpracování a jejich výrobky; nářadí a formy; engineering.

České a nizozemské firmy mají dlouholetou tradici ve výrobní spolupráci. Česká Republika je v Nizozemsku známá díky dobré kvalitě, relativně nižší ceně a kvalifikované pracovní síle. Proto nizozemské firmy zadávají výrobu do českých firem. Mnoho malých a středních nizozemských firem si založilo výrobní podnik nebo pobočku v České Republice. Také jsou nizozemské zprostředkovatelské firmy, které vyhledávají vhodné české výrobní firmy pro své zákazníky. Díky konkurenci musí však nizozemské firmy dávat velký důraz na cenu. Během recese začali nizozemští subdodavatelé snižovat ceny a vznikaly tak výrobní spolupráce přímo v Nizozemsku. 

www.esef.nl

 

Více informací: http://www.czechtrade.cz