Přihlaste svůj projekt do soutěže Nejlepší spolupráce roku 2015

středa, 10. února 2016

Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR vyhlásily 5. ročník ocenění Nejlepší spolupráce roku.

Soutěž každoročně oceňuje v projekty spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a úspěšné transfery technologií a znalostí. Příjem přihlášek byl prodloužen až do 12. února 2016!

Do soutěže se mohou přihlásit projekty, i jejich části, či transfery (například prodej licence), které byly realizovány nebo ukončeny v období mezi 1. červencem 2014 až 31. prosincem 2015.

Mělo by se jednat o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště výzkumné organizace na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v České republice na straně druhé či transfer výstupu výzkumu a vývoje z výzkumné do aplikační sféry.

Přihlásit projekty je možné až do 12. února 2016

Soutěž se koná pod záštitou vicepremiéra pro vědu a výzkum Pavla Bělobrádka, ministryně školství Kateřiny Valachové a ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka. Akci podporuje také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.

Přihlášku a další podrobnosti naleznete na oficiální stránce soutěže

 

Zdroj: BusinessInfo.cz