Příjem žádostí do programu Jihočeské podnikatelské vouchery zahájen

úterý, 16. září 2014

Dne 15. 9. 2014 byl spuštěn příjem žádostí o podporu z programu Jihočeské podnikatelské vouchery. Žádat mohou malé a střední podniky nebo OSVČ se sídlem či provozovnou v Jihočeském kraji. Připraveno je pro ně 2 mil. Kč.

Podporu lze získat na na nákup služeb od výzkumných institucí, jako např. měření či analýzy při zavádění nových výrobků, vývoj software či hardware, modelování a simulace dějů nebo design nových výrobků. To vše za finanční spoluúčasti žadatele 25 %, přičemž každý žadatel může získat dotaci až 150 000 Kč.

Podrobné informace získáte na www.inovoucher.cz.