Příležitost pro české inovátory

pondělí, 14. března 2016

1000x1000-1464101479-farm-62260-640

Dne 2. června 2016 se uskuteční v kalifornském San Franciscu velká předváděcí show nejmodernějších inovací v oblasti čisté energetiky.

Očekává se enormní zájem médií z celého světa. US Ministerstvo energetiky nabízí, aby se do výběrového řízení přihlásili i čeští inovátoři. Uzávěrka přihlášek je 31. března 2016.


Stane se tak na okraji sedmého zasedání tzv. Ministeriády čisté energetiky (Clean Energy Ministerial – CEM). Ministeriády by se měli zúčastnit ministři energetiky z 23 zemí světa (+EK), jejichž výdaje na výzkum čistých technologií činí dohromady 90% světových výdajů.


Dle zástupce náměstka ministra energetiky USA pro technologie a mezinárodní aspekty boje proti klimatické změně David/a Turk/a (DT), jenž přípravy červnové ministeriády osobně prezentoval diplomatům ze zemí EU, nevybrala administrativa San Fransisco náhodou. Američané chtějí ministerské setkání zaměřit na moderní technologie a součástí programu tak budou i setkání s technologickými firmami působícími v Silicon Valley.


US administrativa si chce dát na průběhu celé ministeriády, včetně předváděcí akce velmi záležet, neboť se jedná o první ministerské zasedání CEM od pařížské konference COP 21. Jedinečnost ministeriádě dodává i skutečnost, že to bude poslední zasedání CEM během Obamova prezidentství. Uzavírá se tak do jisté míry pomyslný kruh, neboť Obamova administrativa je duchovním otcem CEM a první ministeriáda se konala v roce 2010 ve Washingtonu.


US Ministerstvo energetiky nyní nabízí, aby se do akce přihlásili i čeští inovátoři – zájem je především o inovace v následujících oblastech: 1) obnovitelné zdroje, vč. pokročilých biopaliv, 2) energetická účinnost, 3) zvyšování dostupnosti elektrické energie, 4) systémová integrace různých energetických zdrojů, 5) digitální energetika, 6) financování energetických projektů 7) dopravní prostředky poháněné obnovitelnými zdroji.


Uzávěrka přihlášek je 31. března 2016. Z došlých návrhů organizátoři vyberou ty nejlepší, kteří budou následně pozvání se akce zúčastnit. Organizační poplatek je 5000 USD, v odůvodněném případě je možné částku snížit.
 

Přihlásit se je možné na stránce www.cem7.org.
 

Více informací ZDE.