Připravujeme workshop zaměřený na odolné ekonomické systémy, zelenou a digitální transformaci

pátek, 11. listopadu 2022

Připravujeme workshop zaměřený na odolné ekonomické systémy, zelenou a digitální transformaci

Po dvou přeshraničních setkáních v hornorakouském Linci si Vás dovolujeme pozvat na přeshraniční setkání S3 Couple Net, které se uskuteční 22. listopadu 2022 v Českých Budějovicích.

Budete mít možnost získat aktuální informace o programu Interreg AT/CZ & praktické tipy pro podání žádosti od zástupce Odboru evropské integrace Krajského úřadu Jihočeského kraje (paní Mgr. Vanda Pánková), dále představíme návrhy budoucí strategické a tematické spolupráce, které byly zpracovány na základě regionálních priorit S3 a tematické analýzy v kontextu s mezinárodními trendy, aktuální priority EU se zvláštním zřetelem na odolnost ekonomických systémů a "zelené a digitální tranzice" a v neposlední řadě představíme regionální / národní nástroje podpory a financování inovačního podnikání a jejich přeshraniční aplikační potenciál. Na akci bude navazovat komentovaná prohlídka VŠTE.

Dovolujeme si zároveň podotknout, že jedním z našich hlavních cílů je poskytnout Vám příležitost k navázání kontaktů využitelných ve Vašich přeshraničních projektových záměrech.
 
V případě zájmu o účast nám dejte prosím vědět emailem na info@s3cn.eu, nejpozději do 17.11. 2022.

Více informací zde.

Zdroj: JVTP