PROGRAM EPSILON

čtvrtek, 24. března 2016

1000x1000-1464098851-bez-nazvu

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 15. března 2016 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů a dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).

SEMINÁŘE KE 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽI PROGRAMU EPSILON

Technologická agentura ČR pořádá semináře ke 2. veřejné soutěži Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.
Semináře se uskuteční 30. března 2016 v Brně - VUT, Fakulta stavební, Veveří 331/95, 602 00, místnost č. 321 od 10 hod. a 5. dubna 2016 v Praze - Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 00 Praha 6 - Kongresový sál

Více informací na www.tacr.cz

Zdroj: TAČR