Program Jihočech - zvýhodněný regionální úvěr pro podnikatele v Jihočeském kraji

pondělí, 11. července 2016

1000x1000-1468227509-1000x1000-1468225524-prasatko
1000x1000-1468227517-program-jihocech

Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci a začínající podnikatelé v Jihočeském kraji budou moci využít zvýhodněný regionální úvěr programu Jihočech.

Podnikatelé v Jihočeském kraji budou mít od července 2016 možnost získat zvýhodněný úvěr. Začínající podnikatelé mohou získat úvěr až do výše 0,5 mil. Kč, ostatní malí podnikatelé (s méně než 50 zaměstnanci) až 1 mil. Kč se splatností do 6 let na pořízení investic či financování zásob.

Program zvýhodněných regionálních úvěrů realizuje Jihočeský kraj ve spolupráci s ČMZRB nepřetržitě již od roku 2003. Jeho prostředky se postupně dílky příspěvkům kraje a splátkám z dříve poskytnutých úvěrů zvyšují. Doposud bylo v Jihočeském kraji touto formou podpořeno 128 projektů v celkové výši 96 mil. Kč.

 

Úvěr lze využít na:

  • pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku,
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku,
  • pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku, pokud není příjemcem podpory veden jako dlouhodobý hmotný majetek, resp. hmotný majetek,
  • pořízení drobného nehmotného majetku, pokud je příjemcem podpory vykazován jako náklad/výdaj,
  • DPH příslušející ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilým výdajem.


Více informací naleznete v přiloženém letáku či na stránkách Jihočeské hospodářské komory.


Zdroj: www.jhk.cz