Program Zéta na podporu spolupráce akademické sféry a podniků

pondělí, 11. července 2016

1000x1000-1468226991-380x203-1462437910-connect-20333-640

Podpora spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do 35 let do spolupráce s aplikační sférou.

V dubnu schválený programu Zéta Technologické agentury ČR se zaměřuje na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení studentů a mladých vědeckých pracovníků do 35 let do spolupráce s aplikační sférou. Součástí nejméně čtyřčlenného řešitelského týmu musí být osoba (mentorka nebo mentor) starší 35 let s odpovídajícími zkušenostmi z akademické a nebo aplikační sféry. Příjemci podpory - výzkumné organizace a podniky bez omezení velikosti – budou povinni prokázat spolupráci v oblasti řešení projektu s aplikačním partnerem nebo se zahraniční institucí s propracovaným systémem komercionalizace.

Doba trvání programu se předpokládá v letech 2017 až 2025, tj. 9 let a dle informací uvedených v textu programu bude vyhlášena první výzva ještě letos se zahájením řešení v roce 2017. Pro aktuální informace sledujte webové stránky Technologické agentury ČR. Celkové výdaje státního rozpočtu na program jsou ve výši 720 mil. Kč, míra podpory na jeden projekt je maximálně 85 % a maximální částka podpory na jeden projekt je 5 mil. Kč. Uznatelnými výdaji budou osobní náklady, pořízení strojů používaných po dobu realizace projektu, smluvní výzkum a režijní náklady.

 

Zdroj: www.rko-era.cz