Program Zéta na podporu spolupráce akademické sféry a podniků

úterý, 12. dubna 2016

1000x1000-1462437910-connect-20333-640

Vláda schválila nový program na podporu aplikovaného výzkumu Zéta.

Vláda schválila program Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA. Program je zaměřen na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček akreditovaných studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic.

Cílem programu je:

  • zapojení studentů/studentek a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi,
  • zvýšení zájmu studentů/studentek a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic o projekty s konkrétním praktickým dopadem
  • a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.
  • Dílčím cílem programu je podpora vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků – žen a mužů při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Mimo jiné je možné tento program využít pro schémata ERA NET COFUND Horizontu 2020, což zvýší zapojení českých projektů do evropských výzkumných programů.

Podpora v programu bude směrována tam, kde došlo k selhání trhu. Tedy na využívání výsledků aplikovaného výzkumu, odstranění nerovného postavení studentek a studentů a mladých vědeckých pracovnic a pracovníků při podávání návrhů projektů. Měl by také umožnit maximální soustředění studentek a studentů na odbornou práci a nastavit takové podmínky pro uchazečky a uchazeče, které povedou k vyrovnání pracovního a osobního života u mužů a žen na výzkumných pracovištích.

Charakteristika programu a další informace jsou k dispozici na stránkách TAČRu

 

Zdroj: TACR.cz