Projekt CzechDemo vyšle české start-upy na prestižní zahraniční akce

čtvrtek, 1. září 2016

1000x1000-1472721315-veda

Své nápady budou moci díky podpoře CzechInvestu prezentovat na Slush 2016, TechCrunch Disrupt London 2016 a CES 2017.

Start-upy získají příspěvek až 110 tisíc korun na registraci, stánek na akci, překlady a na cestovné. Přihlášky přijímá CzechInvest do přelomu září a října 2016. V dalších výzvách projektu CzechDemo plánuje CzechInvest podpořit více než 10 miliony korun na 144 firem, vyšle je až na 12 prestižních start-upových akcí po celém světě. 

Listopadový Slush 2016 v Helsinkách, prosincový TechCrunch Disrupt v Londýně a lednový CES 2017 v Las Vegas. Těchto významných start-upových akcí mají nyní možnost zúčastnit se za podpory CzechInvestu české start-upy. Nový projekt CzechDemo jim přispěje na cestovné, registraci a další související náklady. Vyplněnou přihlášku spolu s byznys plánem mohou zájemci posílat do přelomu září a října.

Na každou akci je třeba podat samostatnou přihlášku. Uzávěrky pro příjem přihlášek se liší v závislosti na akci, o kterou má žadatel zájem. Dokumenty pro účast na CES 2017 je nutno zaslat nejpozději do 23. září 2016, pro Slush 2016 do 30. září 2016 a pro TechCrunch Disrupt London 2016 do 7. října 2016. Vítězné projekty také získají možnost účastnit se akce CES Unveiled Prague, která se koná 20. října 2016. Jedná se o akci předcházející mezinárodnímu veletrhu CES, která zahrnuje konferenci a networkingovou výstavu. Firmy tak získají jedinečnou příležitost navázat cenné kontakty a lépe se připravit na samotný CES 2017 v Las Vegas.

„Účast na akcích tohoto formátu je pro úspěch začínajících podnikatelů mnohdy klíčová. Získají příležitost prezentovat svoje produkty a služby na věhlasných mezinárodních akcích před tisíci návštěvníky a možnost ucházet se o zájem investorů,“ říká Markéta Havlová, vedoucí Oddělení internacionalizace firem agentury CzechInvest. „Není výjimkou, že prezentující společnost získá na akci atraktivního investora,“ dodává.

Agentura CzechInvest plánuje do budoucna v rámci projektu CzechDemo podpořit celkovou částkou přes 10 milionů korun až 144 firem. V několika fázích vyšle ty nejlepší start-upy až na 12 prestižních akcí po celém světě. Vybraní účastníci získají zvýhodněné služby, které zahrnují uhrazení registračního poplatku a poplatku na stánek do výše 75 procent z ceny, příspěvek na překlady ve výši 100 procent a zpáteční letenky pro dvě osoby hrazené z 50 procent.

Podporu mohou získat zájemci z řad malých a středních podnikatelů, jejichž firma zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a není starší než 5 let.  Kompletní informace k projektu i podmínky k účasti v první výzvě naleznou na stránkách www.czechinvest.org/projekt-czechdemo. Přihlášky mohou zájemci posílat elektronicky na e-mail podporastartupu@czechinvest.org nebo prostřednictvím datové schránky.

Projekt CzechDemo je realizován z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Zdroj: www.czechinvest.org