Projekt Režim Ukrajina pomůže firmám s dlouhodobým nedostatkem pracovníků

úterý, 30. srpna 2016

1000x1000-1472564156-ukrajina

Od loňského roku probíhá pod ministerstvem průmyslu a obchodu pilotní projekt Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny. Nový, aktuální a očekávaný, projekt Režim Ukrajina je zacílený naopak na profese středně a nízko kvalifikované

Hospodářská komora ČR je jedním z garantů tohoto projektu a má v případě splnění všech podmínek také prostřednictví vybraných krajských hospodářských komor právo zařadit žadatele do Režimu Ukrajina. „Zpracovali jsme pro podnikatele co nejstručnější a nejvýstižnější informace k tomuto projektu. Velmi rádi pomůžeme jak s administrací dokumentů, tak s případným zprostředkováním ukrajinských pracovníků,“ informoval ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

„Zaměstnavatelé musí nejprve neobsazené pracovní místo nabídnout prostřednictvím Úřadu práce občanům ČR. Až tehdy, nebude-li volné pracovní místo ani po 30 dnech obsazené, bude pozice zařazena do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu, a tudíž jej bude možné nabídnout i uchazečům z Ukrajiny,“ sdělila Lenka Vohradníková, ředitelka oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice.

Pokud má firma vytipované ukrajinské uchazeče a zašle na JHK žádost, jejíž kompletní náležitosti lze najít na webu www.jhk.cz, komora bez prodlení žádost zpracuje a zašle na všechna dotčená ministerstva. Na základě podkladů a uvedeného telefonního kontaktu vyzve Generální konzulát ve Lvově ukrajinského uchazeče, aby se přímo ve stanovený čas dostavil na konzulát k pohovoru, a to se všemi potřebnými dokumenty. Pokud budou všechny tyto dokumenty v pořádku, bude za šedesát dnů rozhodnuto o udělení víza.

„Za první 3 týdny podaly přes Hospodářskou komoru České republiky firmy žádosti na 87 ukrajinských uchazečů a u několika dalších žádostí řešíme chybějících podkladové materiály. V následujících měsících lze očekávat velký nárůst žádostí, neboť dotazů k tomuto projektu denně prudce přibývá. V případě zájmu o zařazení do projektu Režim Ukrajina by nás firmy měly kontaktovat co nejdříve, protože sledujeme velký zájem z celé České republiky a čas tedy bude, především z kapacitních důvodů na Generálním konzulátě ve Lvově, hrát významnou roli,“ zdůraznila Lenka Vohradníková.


Dotazy je možné zasílat na email: rezimukrajina@jhk.cz.

 

Zdroj: www.jhk.cz