Projekt Smart akcelerátor v Jihočeském kraji

středa, 20. dubna 2016

1000x1000-1462434874-business-561388-640

Jihočeský kraj podal projekt do Výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 OP VVV

V rámci Výzvy č. 02_15_004 Smart Akcelerátor v prioritní ose 2 Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání byl dne 31. 3. 2016 podán Jihočeským krajem projekt s názvem Smart akcelerátor v Jihočeském kraji.

Projekt se bude zaměřovat na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu formou zefektivnění stávajícího regionálního inovačního systému a za pomoci kvalitního odborného týmu, který bude propojovat klíčové aktéry v kraji, prosazovat realizaci nových inovačních nástrojů a aktivit s ohledem na silné stránky regionu a klíčové domény specializace. Nastavený funkční proces bude cílit na 3 základní klíčové oblasti: Kvalitní lidské zdroje, Spolupráce a technologický transfer a Rozvoj podnikání.

Informace k vyhlášené výzvě a operačnímu programu naleznete na webových stránkách MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv .