Prostory JVTP patřily v listopadu tématu rodinných firem

sobota, 30. listopadu 2019

Jihočeský vědeckotechnický park a agentura CzechInvest uspořádali 6. listopadu 2019 den věnovaný rodinným firmám v regionu.

Cílem akce bylo usnadnit vlastníkům rodinných firem orientaci v problematice efektivního řízení a plánování v rodinných firmách, které zajistí jejich kontinuální rozvoj a konkurenceschopnost.

Dopolední část cílila zejména na pracovníky veřejných organizací, které se tématem rodinného podnikání zabývají. Irena Stejskalová z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (pobočky v Jindřichově Hradci) je odborníkem na management změny a přítomným zástupcům Jihočeského vědeckotechnického parku, agentury CzechInvest, Jihočeského kraje, Agentury pro podnikání a inovace a agentury CzechTrade vysvětlila, jak mohou pomoci při přípravě vlastníků firem na tak zásadní krok, jako je předání firmy jejich nástupníkovi.

Odpolední část byla pod hlavičkou 3. konference rodinných firem v Jihočeském kraji věnována majitelům / zakladatelům rodinných firem a jejich nástupníkům. Radka Rajnochová, ředitelka agentury CzechInvest, ve své úvodní řeči připomněla, že udržení tradice rodinných firem je pro českou i světovou ekonomiku nesmírně důležité. I proto je cílem pořadatelů připravit české rodinné firmy na úspěšné předání řízení nastupující generaci.

Více informací v článku zde.