První český pracovní portál specializovaný na výzkum, vývoj a inovace

středa, 17. srpna 2016

1000x1000-1471434611-medicine-848503-640

Ve středu 10. srpna 2016 proběhl „křest“ a oficiální spuštění prvního portálu v České republice zaměřeného na pracovní příležitosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – www.researchjobs.cz.

Uživatelé portálu mají nyní možnost prohlížet a filtrovat nabídky práce z českých vysokých škol, dalších výzkumných organizací i inovačních firem. Web pokrývá celé spektrum oborů ve výzkumu: od technických přes přírodovědné a biomedicínské až po humanitní.

Cílem autorů je vytvořit místo, v němž se bude koncentrovat nabídka volných míst ve výzkumu – ať už základním či aplikovaném – a v akademické sféře. Na portálu je aktuálně k dispozici přes 180 volných pozic, přičemž některé jsou přebírány v plném znění, ostatní jsou k dispozici v podobě odkazů. Počet zdrojů, které jsou monitorovány (s periodicitou 8–24 hodin) přesahuje číslo 200. Jedná se především o úřední desky fakult, příslušné části webů výzkumných organizací aj. Pozice, které se na portálu soustřeďují, bývají na internetu zpravidla zveřejňovány pouze na stránkách příslušných institucí a nebývají dále inzerovány.

Portál je určen pracovníkům ve výzkumu, v akademické sféře, absolventům doktorského studia a také doktorandům, jejichž počet se v ČR pohybuje kolem 23 tisíc. „Chceme nabídnout pracovníkům ve výzkumu a v akademické sféře – stejně tak jako doktorandům – možnost sledovat jedno místo, kde budou nacházet pracovní pozice skutečně odpovídající jejich intelektuálním schopnostem a formální kvalifikaci, aniž by museli procházet desítky nerelevantních nabídek s pocitem, že jim stejně velká část toho, co by pro ně bylo zajímavé, unikne“, říká zakladatel portálu a současně doktorand fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně Martin Víta. „Jedno centrální místo rovněž umožní efektivní propagaci volných míst ve výzkumu směrem do zahraničí, což je z hlediska budování kapacit pro excelentní výzkum podstatné – ať už se díváme na velké infrastruktury či firemní výzkum“, doplňuje Víta.

Vedlejším produktem provozu portálu budou statistiky o vývoji pracovního trhu ve výzkumu, vývoji a inovacích v jednotlivých oborech (portál používá mj. klasifikaci státního Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací).

V brzké budoucnosti bude portál propojen s vybranými sociálními sítěmi, pracuje se na lokalizaci do angličtiny i dalších jazyků s cílem expandovat nejprve na slovenský a polský trh a následně do dalších zemí.

Aktuální verzi portálu si prohlédněte na www.researchjobs.cz

 

 

Zdroj: www.tacr.cz