Rada vlády schválila systém řízení a koordinace Inovační strategie, usiluje o debyrokratizaci české vědy

středa, 18. prosince 2019

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) se sešla v pátek 13. prosince 2019 ve Strakově akademii k pravidelnému zasedání. K hlavním bodům jednání patřily systém zavádění Inovační strategie ČR, opatření k minimalizaci administrativní zátěže v podpoře vědy a výzkumu, či Analýza stavu VaVaI včetně mezinárodního srovnání.

Více iformací v článku zde.