Realizace česko-rakouského projektu VReduNet vrcholí

pondělí, 5. prosince 2022

Realizace česko-rakouského projektu VReduNet vrcholí

Společný projekt 4 partnerů z Jihočeského kraje a Horního Rakouska s názvem VReduNet se chýlí ke konci.

Díky intenzivní dvouleté spolupráci Jihočeského vědeckotechnického parku, Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity a rakouských Business Upper Austria a Education Group vznikla síť spolupracujících partnerů, kteří hodlají pomáhat využití virtuální a rozšířené reality (VR / AR) ve školách a při firemním vzdělávání.

S koncem projektu tedy spolupráce zdaleka nekončí. Připraveno je totiž několik efektivních nástrojů, díky kterým bude zavádění technologie VR / AR do výuky nyní o něco snadnější.

„Jedním z nich je třídenní kurz virtuální a rozšířené reality připravený pro pedagogické pracovníky,“ vysvětluje Tomáš Jakubec, manažer projektu. „Díky ucelenému programu kurzu budou moci učitelé a lektoři poznat historii technologie VR / AR, pochopit principy jejího používání, poznají technické vybavení dostupné na současném trhu a dostupnou nabídku hotových vzdělávacích programů,“ dodává. Kurz může probíhat buď v nové testovací laboratoři VR / AR, která vznikla v prostorách Jihočeského vědeckotechnického parku, zařízení však může být odbornými lektory dopraveno také přímo do škol a firem a využito k efektivnímu osvojování znalostí a dovedností žáků, studentů nebo zaměstnanců. Učitelé a lektoři mohou být po absolvování kurzu připraveni začít používat dostupné aplikace ve VR / AR v rámci svých předmětů nebo kurzů, budou vybaveni didaktickými postupy pro práci s technologií ve skupině a zároveň budou schopni začít připravovat vlastní vzdělávací programy pro svou výuku.

Během závěrečné konference projektu, která se odehrála 30.11.2022 na půdě Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bylo zřejmé, že o virtuální a rozšířenou realitu je ze strany odborné i laické veřejnosti veliký zájem. Přímo na místě byly prezentovány ukázky zavádění VR / AR technologie do školní a firemní praxe, které inspirovali mnohé přítomné k dalším krokům směrem k moderním technologiím a trendům.

A kam se s projektem dostaneme příště? Zkušenosti ze škol a firem se budeme snažit využít v aktuálně velmi exponované oblasti zdravotnictví. V naší fotogalerii si nyní můžete prohlédnout fotografie ze závěrečné konference projektu. Pro více informací navštivte také webové stránky www.vredunet.eu.

Zdroj: JVTP