Řemesla jsou perspektivní obor pro studium

úterý, 13. prosince 2016

120x90-1481638946-phpthumb-generated-thumbnail

Řemesla patří již dlouhodobě k perspektivním oborům a není to jen z důvodu stále se zvyšujících platů, ale i z důvodu konkurence. Nových řemeslníků, kteří absolvují učební obory je totiž rok od roku méně. A Jihočeský kraj není výjimkou. Dle Bohuslava Mejstříka z odboru statistiky trhu práce Českého statistického úřadu se v mladší generaci vytrácejí vyučení a rychle přibývá lidí s vyšším stupněm vzdělání.

Zatímco v roce 2009 nastoupilo do prvních ročníků učebních oborů středních škol v Jihočeském kraji 2850 žáků, v roce 2016 to bylo již jen 2126, což je o 724 žáků méně. „Tento vývoj bezesporu souvisí s celkovým poklesem žáků na středních školách z důvodu nepříznivého demografického vývoje. Za posledních sedm let ubylo celkem v prvních ročnících středních škol téměř 2000 žáků," uvedl Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Jihočeský kraj však již dlouhodobě reaguje na úbytek žáků vybraných řemeslných oborů. „Již od školního roku 2010/2011 podporujeme žáky vybraných učebních oborů stipendijním motivačním programem Jihočeského kraje. Namátkou se jedná o obory jako je malíř a lakýrník, klempíř, tesař, zedník či pokrývač. Celkem se jedná o 14 oborů," sdělila Hana Šímová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

To, že sehnat dobrého řemeslníka může být v dnešní době problém, potvrzuje i Zuzana Pavlasová: „Truhláře jsem sháněla více jak čtvrt roku. Důvodem, proč řemeslníci museli odmítnout zakázku, bylo, že mají příliš práce a to jsem kontaktovala truhláře, na které jsem získala doporučení".

Motivaci ke studiu řemeslných oborů podporuje již sedmý rok také Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště v Českém Krumlově pořádáním akce Den řemesel. Letošní ročník Dne řemesel představí především stavební obory truhlář, tesař, zedník, klempíř a instalatér. „Den řemesel pořádáme ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou, oblastní kanceláří Český Krumlov a Místní akční skupinou Blanský les – Netolicko. Tento rok proběhne Den řemesel již tento čtvrtek 15. 12. 2016 od 8.00 hodin do 13.00 hodin v budově Střediska praktického vyučování, Pod Kamenem 179, Český Krumlov. Na návštěvníky zde čekají zajímavé prezentace, nové informace a ukázky prací našich žáků. Zájemci budou mít možnost si sami vyzkoušet práci s nářadím, různými materiály, vytvořit jednoduchý výrobek či si zasoutěžit v dovednostních disciplínách," uvedl Pavel Postl, vedoucí Střediska praktického vyučování. „V rámci Dne řemesel se představí také ostatní učební obory, které lze studovat na naší škole. Jedná se o obory zaměřené na zdravotnictví, sociální služby a obory restauračních služeb a služeb obchodu," doplnil Pavel Postl.

 

Zdroj: www.jhk.cz