Rodinné podniky mohou získat zvýhodněné bankovní úvěry a záruky

pátek, 17. ledna 2020

Rodinné firmy v letošním roce snáze dosáhnou na finanční podporu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou připravilo v rámci stávajícího programu Záruka 2015 až 2023 možnost čerpat záruku k úvěru od komerčních bank. Na aktivity, které souvisí s převodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého. Záruky se budou poskytovat až do výše 80 % jistiny úvěru, maximálně však 30 milionů Kč. Rodinné firmy mohou o podporu za zvýhodněných podmínek žádat od 1. dubna 2020.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/rodinne-podniky-mohou-ziskat-zvyhodnene-bankovni-uvery-a-zaruky--251890/ a ČMZRB: https://www.cmzrb.cz/zverejnili-jsme-vyzvy-k-programum-pro-rodinne-firmy/.

Jste rodinnou firmou v Jihočeském kraji? Jihočeský vědeckotechnický park je partnerem mezinárodního projektu ENTER-transfer (Enterprise transfer, tedy transfer podniku) financovaného z programu Interreg Central Europe, jehož cílem je rozvinout ekonomické a sociální inovace a snížit negativní efekty demografické změny ve střední Evropě tím, že bude vytvořeno prostředí, které umožní podnikové nástupnictví na národní a mezinárodní úrovni a přitáhne pozornost veřejnosti a soukromých subjektů k tomuto tématu. Výsledkem bude existence lepších kapacit podporujících nástupnictví a lepší povědomí u veřejnoprávních subjektů (pomocí školení a regionálních strategií) a cílenými školeními budou posíleny také dovednosti a kompetence mladých podnikatelů, vlastníků rodinných podniků a jejich potomků.  

Více informací o projektu: http://www.jvtp.cz/o-nas/nase-projekty/enter-transfer.html.