RVVI jednala o Inovační strategii a schválila Metodiku 2017+ v segmentu vysokých škol

úterý, 2. července 2019

V pátek 28. června 2019 se konalo 347. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Hlavními body jednání bylo zavádění Inovační strategie České republiky 2019-2030, výstupy z Fóra pro vědu a výzkum v Drážďanech a schválení Metodiky hodnocení 2017+ v segmentu vysokých škol.

Více informací v článku zde.