RVVI jednala s rakouskými vědci o užší spolupráci výzkumných institucí a výměně studentů

pátek, 18. března 2016

1000x1000-1464101312-science-1029385-640

Vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v úterý 15.3. mimořádně jednala se zástupci rakouských vědeckovýzkumných institucí o mezinárodní spolupráci.

Podporu mají dostat společné projekty českých a rakouských výzkumných týmů i výměnné pobyty studentů. Na tiskové konferenci po jednání to řekl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda RVVI Pavel Bělobrádek a předseda rakouské Rady pro výzkum a technologický rozvoj a předseda dozorčí rady Rakouského technologického institutu Johannes Androsch.

„Chtěli bychom, aby se rozšířila spolupráce se Společností Christian Doppler a s programem COMET (Centrum kompetence pro excelentní technologie), který posiluje spolupráci průmyslu a vědy. Stejně tak nám jde o větší mobilitu mezi doktorandy a postdoktorandy a chtěli bychom také ještě více prohloubit již existující spolupráci mezi Technologickou a Grantovou agenturou,“ uvedl vicepremiér Bělobrádek, na jehož pozvání rakouská delegace přijela. Zástupci RVVI také rakouskou stranu informovali o chystaných změnách v řízení vědy a výzkumu v České republice, zejména větším důrazu na aplikovaný výzkum a sladění výzkumných témat s potřebami společnosti a průmyslu.

Žádoucí je také posílit přímé kontakty mezi technickými vysokými školami. Na rakouské straně jde o Technické univerzity ve Vídni, Grazu a Leobenu, na české straně pak ČVUT, VUT a Technickou univerzitu v Liberci.

Podle Androsche je důležitá i spolupráce agentur na podporu výzkumu a financování. „Vzájemně můžeme lépe využívat prostředky Evropské unie,“ upozornil. Vzájemná výměna studentů a podpora mobility podle něj zase může pomoci řešit problém s odchodem mladých vědců a lékařů do ciziny, který trápí Česko i Rakousko.

Česko-rakouskou spolupráci ve vědě posílí letos zahájený program INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (2014-2020), který cílí na regionální projekty s přeshraničním dopadem. Součástí programu je posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, zejména posílení výzkumných center, odborných středisek a podpora podnikových investic do výzkumu. Podpora je určena také na spolupráci podniků, výzkumných institucí a vysokých škol. Na rozvoj výzkumu a inovací je v tomto programu vyčleněno 12,5 milionu eur.

 

Zdroj: http://www.vyzkum.cz/