RVVI schválila nové zásady hodnocení výzkumných organizací

čtvrtek, 5. ledna 2017

1000x1000-1483604515-honorary-board-rvvi

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) na svém posledním zasedání v letošním roce dne 16. prosince projednala nový systém hodnocení výzkumných organizací METODIKA 17+.

RVVI také schválila Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice za rok 2015 a jejich srovnání se zahraničím. S tímto materiálem bude veřejnost seznámena na začátku příštího roku. Rada se rovněž zabývala vytvořením "zahraniční rady", poradního orgánu složeného z renomovaných českých a zahraničních vědců, který bude poskytovat expertní konzultace o koncepčním a strategickém směřování podpory vědy, výzkumu a inovací v České republice.

Předseda Rady pro vědu, výzkum a inovace a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek dnes Radu informoval, že v případě nového systému hodnocení METODIKA 2017+ bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení a Sekce vlády pro vědu, výzkum a inovace nyní finalizuje vypořádání jednotlivých připomínek. Rada vlády uložila svému předsedovi, aby ve spolupráci se zástupci vědecké obce připravil harmonogram postupu naplňování systému hodnocení výzkumných organizací v České republice a aby po dokončení vypořádání připomínkového řízení nový systém hodnocení předal k projednání vládě.

„Schválení nové metodiky hodnocení výzkumných organizací znamená významný systémový krok, který povede k větší efektivitě nejen při řízení a přidělování prostředků výzkumníkům, ale také pro kontrolu jejich využití. Nyní dokončujeme vypořádání všech připomínek a předpokládám, že v horizontu několika týdnů materiál předložím vládě,“ řekl místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.

Dnešního jednání RVVI se zúčastnili i někteří z renomovaných odborníků oslovených pro účast v její „zahraniční radě“. Konkrétně to byli prof. Jiří Přibáň, právník a sociolog působící na Cardiff Law School na University of Wales, odborníci v oblasti chemie působící ve Spojených státech - prof. Dalibor Sameš z Kolumbijské univerzity v New Yorku a prof. Josef Michl z University of Colorado v Boulderu a konečně prof. Ding-Ming Wang z tchajwanské National Hsinchu University of Education. Společně se členy RVVI diskutovali především o postavení české vědy v globálním světě a o doporučeních, jež by měla vést k posílení její internacionalizace. Hovořili také o systému jejího hodnocení v České republice, včetně chystaných změn, jež se v současné době pod vedením Rady vlády připravují. Během jednání vyslovili všichni zúčastnění členové "zahraniční rady" chystanému systému hodnocení vědy a výzkumu jednoznačnou podporu.

 

Zdroj: www.vyzkum.cz