S hrdiny řemesel se setkaly stovky žáků na výstavě „Řemeslo má zlaté dno“

čtvrtek, 22. června 2023

S hrdiny řemesel se setkaly stovky žáků na výstavě „Řemeslo má zlaté dno“

V reakci na narůstající nedostatek odborníků v řemeslných oborech v Jihočeském kraji, Dolním Bavorsku a Horním Falci, spouští Jihočeská hospodářská komora projekt nazvaný "Hrdinové řemesla – perspektivní kariéra v řemeslných oborech". Projekt, který je financován z Programu Interreg Bavorsko-Česko 2021–2027, má za cíl zvyšovat odborné kompetence a zájem mladých lidí o studium řemeslných oborů a poukazovat na jejich perspektivu a význam pro celý příhraniční region. Mezi plánované aktivity patří řemeslné výstavy, workshopy a studijní výlety jak pro žáky, tak pro rodiče, a to až do roku 2026.

V reakci na narůstající nedostatek odborníků v řemeslných oborech v Jihočeském kraji, Dolním Bavorsku a Horním Falci, spouští Jihočeská hospodářská komora projekt nazvaný "Hrdinové řemesla – perspektivní kariéra v řemeslných oborech". Projekt, který je financován z Programu Interreg Bavorsko-Česko 2021–2027, má za cíl zvyšovat odborné kompetence a zájem mladých lidí o studium řemeslných oborů a poukazovat na jejich perspektivu a význam pro celý příhraniční region. Mezi plánované aktivity patří řemeslné výstavy, workshopy a studijní výlety jak pro žáky, tak pro rodiče, a to až do roku 2026.

„Po některých řemeslných profesích je na trhu doslova hlad už několik let. Přestože se řemeslo stává stále více lukrativním zaměstnáním, je zájem o studium řemeslných oborů velmi nízký a tím se problém nedostatku odborníků prohlubuje. A není to problém jen jižních Čech či České republiky. Podobně jsou na tom i sousední země. Proto jsme v dubnu spolu s partnery z Řemeslné komory pro Dolní Bavorsko-Horní Falc spustili projekt Hrdinové řemesla – perspektivní kariéra v řemeslných oborech, díky kterému bychom chtěli zájem o řemesla zvýšit,“ upozorňuje Miroslav Dvořák, předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory a generální ředitel MOTORU JIKOV Group, a.s. Ochotu obou komor společně podpořit řemesla potvrzuje Christian Kaiser, vedoucí oddělení odborného vzdělávání Řemeslné komory pro Dolní Bavorsko- Horní Falc: „Řemeslná výroba hraje v bavorsko-českém pohraničí významnou roli v prosperitě a kvalitě života. Je tedy důležité neustále sensibilizovat mladé lidi k řemeslům. S Jihočeskou hospodářskou komorou chceme této výzvě čelit společně, a to prostřednictvím přeshraniční spolupráce a podpory řemesel při náboru mladých lidí.“

V Jihočeském kraji je obdobně jako v České republice rostoucí tendence nedostatku pracovníků. Aktuální míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraje je 2,5 %. Většina současných neobsazených pozic na trhu práce je určena právě pro osoby z učebních a řemeslných oborů. O tyto obory však v posledních letech nebyl takový zájem jako dříve, a především pak tyto obory nedokázaly generovat absolventy v dostačujícím počtu pro trh práce. Přitom se ukazuje, že uplatnitelnost absolventů řemeslných oborů je nadprůměrná, současně díky nedostatku řemeslníků se zvyšuje výdělek a profese se stávají více atraktivní. Přibývá i těch, kteří se rozhodli změnit svou profesi a v řemeslech nalézají smysluplnou práci s viditelnými výsledky.

Velký zájem a chuť si vyzkoušet řemesla mezi mladými se potvrdil nedávno na Výstavišti v Českých Budějovicích. Výstavu Dobrodružství s technikou, jejíž sedmý ročník Jihočeská hospodářská komora (Jhk) uspořádala 15.6.2023, a na kterou dorazilo více jak 7500 návštěvníků, totiž komora letos rozšířila o zcela unikátní řemeslnou výstavu Řemeslo má zlaté dno. „V pavilonu T2 měli návštěvníci možnost si prohlédnout ukázky řemesel včetně možnosti si je vyzkoušet. Naše prvotní obavy, že by o řemeslná stanoviště nemusel být mezi návštěvníky takový zájem jako o technické vychytávky v pavilonu T1, vyvrátila hned první půl hodina, kdy se k našim pekařům, truhlářům a dalším řemeslníkům nahrnuly zástupy žáků, kteří si vše chtěly vyzkoušet a osahat,“ uvádí Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

„Výstava nabídla řemeslníkům v příhraničním regionu příležitost ukázat rozmanitost profesí a profesní perspektivy pro mladé lidi. Nejen školy z Německa, které se výstavy účastnily, tak měly možnost prostřednictvím drobných praktických činností získat první poznatky o řemeslných oborech,“ dodává Christian Kaiser. Výstava Řemeslo má zlaté dno nabídla na 20 stanovišť řemeslných ukázek jako je čalounictví, keramika, pekařina, ale také například šití a vyzkoušet si návštěvníci mohli také stavbu krovu či ohýbání plechů.

Komora plánuje vedle výstavy i řadu dalších aktivit. „Žáci základní školy Třeboň měli možnost se na začátku června podívat do partnerské školy ve Freyungu, kde se konal Den s řemeslem. Tento den nabídl pestrou škálu řemeslných workshopů vedenou německými mistry řemesel. Žáci si tak mohli mimo jiné vyzkoušet také komunikaci v cizím jazyce. Příležitost inspirovat se v zahraničí budou mít i učitelé středních škol a odborných učilišť z Jihočeského kraje. Na konci června je totiž čeká exkurze do Vilshofenu v Dolním Bavorsku, kde navštíví jedno z nejmodernějších učilišť, které je ojedinělé svou vybaveností i moderními technologiemi,“ vyjmenovává Šárka Kučerová, vedoucí oddělení zahraničí Jihočeské hospodářské komory, která projekt Hrdinové řemesla na Jhk koordinuje.

Na podzim pro změnu komora plánuje uspořádat zážitkové workshopy pro rodiče s dětmi. Dle dat Jhk se 57 % žáků rozhoduje o výběru školy samo, ale velký vliv na jejich rozhodnutí mají právě rodiče: „Jsou to většinou rodiče, kteří podporují myšlenku výběru oboru zakončeného maturitní zkouškou. Popularizace učebních oborů a jejich perspektivu bychom tedy měli cílit jednak na samotné žáky, ale i na jejich rodiče, aby oni sami viděli, že trh práce se v kraji mění, že učební obory a řemeslné profese udělaly za poslední roky velký krok kupředu,“ říká Šárka Kučerová. V Jihočeském kraji si tak účastníci během několika sobot vyzkouší na vlastní kůži práci truhláře, obkladače čalouníka či dalších zajímavých řemesel. Tyto a další aktivity plánuje komora pořádat průběžně až do roku 2026 čímž zpestří nejen nabídku pro rodiče, děti a školy, ale zástupci komory věří, že tak přilákají více zájemců o studium řemesel.

Projektem Jihočeská hospodářská komora reaguje na nedostatek odborníků v řemeslných oborech jak v Jihočeském kraji, tak v Dolním Bavorsku a Horním Falci. Cílem obou hospodářských komor, které jsou do projektu zapojeny, je zvyšovat odborné kompetence a zájem žáků a žákyň o studium řemeslných oborů, poukázat na jejich perspektivu a význam pro celý příhraniční region.

Aktivity projektu Hrdinové řemesla – perspektivní kariéra v řemeslných oborech jsou realizovány díky financování z Programu Interreg Bavorsko-Česko 2021–2027.

Kontakt:
Mgr. Šárka Kučerová / vedoucí oddělení zahraničí Jhk
Jihočeská hospodářská komora
e-mail: kucerova@jhk.cz
tel.: +420 727 966 254