Schválena aktualizace RIS3 Jihočeského kraje

středa, 28. června 2023

Schválena aktualizace RIS3 Jihočeského kraje

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 22.6.2023 aktualizaci strategie RIS3.

RIS3 strategie je koncepční dokument regionu týkající se oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Ve své návrhové části zahrnuje 2 základní úrovně, které se opírají  o dlouhodobou vizi požadovaného stavu v oblasti VaVaI (Jihočeský kraj – region, který posiluje svou konkurenceschopnost a odolnost díky rozvoji inovativních, chytrých a udržitelných řešení a současně nabízí lidem příjemné, čisté a kvalitní prostředí pro studium, pracovní a rodinný život a osobnostní rozvoj):

1) klíčové oblasti změn (průřezová témata pro zlepšení konkurenceschopnosti regionální ekonomiky a jejímu posunu směrem ke znalostní ekonomice),

2) domény chytré specializace (stanovení oblastí/odvětví/oborů, díky kterým může region posilovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím výzkumných, vývojových a inovačních aktivit).

Protože v letech 2021-2022 proběhla v několika fázích aktualizace národní RIS3 strategie a také se objevují stále nové podněty, trendy a výzvy, bylo vhodné tyto aspekty do regionální strategie promítnout.

Další informace k RIS3 strategii najdete na https://www.risjk.cz/ nebo si můžete stáhnout výtah z aktualizované verze RIS3 strategie Jihočeského kraje nebo přímo plnou verzi aktualizované RIS3 strategie Jihočeského kraje.