Setkání mezi krajskou a národní úrovní RIS3 strategie

středa, 2. října 2019

czech-republic-logo-future
IMG_0677
IMG_0648
IMG_0604

V úterý 1. 10. 2019 se v budově Ministerstva průmyslu a obchodu uskutečnilo setkání krajské a národní úrovně RIS3 strategie.

Setkání proběhlo za účasti vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, který přítomným představil Inovační strategii ČR 2019 – 2030, jejímž cílem je vytvořit z České republiky zemi technologické budoucnosti a zařadit ji mezi inovační lídry Evropy.  Dokument definuje devět strategických pilířů, které jsou pro dosažení této ambice rozhodující. Vláda přijala Inovační strategii ČR jako klíčový vládní dokument a je připravena zavést novou strategii České republiky coby země pro budoucnost. The Czech Republic: The Country For The Future je proto značkou pro podporu národní i mezinárodní spolupráce, jednotné prezentace země.

Dalším tématem setkání byla prezentace inovativních a společensky významných výsledků, které vznikly ve spolupráci mezi podnikatelskou a výzkumnou sférou v rámci RIS3 strategie v regionech České republiky. Za Jihočeský kraj se představil start-up Virtual Lab, s.r.o. zasídlený v Jihočeském vědeckotechnickém parku, který vyvíjí unikátní aplikaci pro spolupráci na dálku ve virtuální realitě  Let’s meet VR. Zástupce firmy Leoš Kubíček nejprve vysvětlil podstatu vyvíjené aplikace, potom si ji zájemci mohli ve 3D brýlích vyzkoušet a diskutovat o možnostech jejího využití.

Na programu byly také informace z Národní úrovně RIS3 strategie, představení aktivit Národní klastrové asociace nebo aktuální informace z oblasti podpory Start-upů.