Setkání vědy a hospodářství

středa, 24. srpna 2016

1000x1000-1472024342-oil-in-water-1438467-640
1000x1000-1472023461-svh1
1000x1000-1472023467-svh2

Biologiské centrum AV ČR v Českých Budějovicích zve širokou veřejnost na "Setkání vědy a hospodářství".

„Setkání vědy a hospodářství" je společnou iniciativou znalostní platformy „Výzkum a inovace" a „Kooperace podniků a vytváření klastrů" k posílení možností kooperace mezi podniky a výzkumnými zařízeními stejně jako k podpoře transferu technologií.


Akce se bude konat 19. září 2016 od 13:00 do 18:00 na Biologickém centru AV ČR (Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice).

V rámci "Setkání vědy a hospodářství" dojde k představení Biologického centra AV ČR, jeho ústavů včetně některých projektů, kterými se zabívají. V závěru akce si budou moci účastníci prohlédnout Biologické centrum.

 

Účast na akci je bezplatná.

 

Zdroj: www.bc.cas.cz