Setkání "ŽENY VE VÝZKUMU A PODNIKÁNÍ"

čtvrtek, 15. ledna 2015

Technologická agentura České Republiky (TA ČR) pořádá setkání „Ženy ve výzkumu a podnikání“.

TA ČR tak chce vytvořit prostor pro setkávání žen z akademické a podnikatelské sféry a pro diskusi nad možnostmi jejich podpory výzkumu, vývoje a inovací za přispění TA ČR.

Setkání se koná ve středu 21.1.2015 od 13:00 v prostorách Technologické agentury ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6.

Na první lednové setkání bude v únoru navazovat seminář “Co brání ženám ve výzkumné a řídicí činnosti” a jak může být Technologická agentury ČR ve svých programech nápomocna při odstraňování bariér ve výzkumné a inovační činnosti žen.

Seminář se bude konat ve středu 11.2.2015, 13:00 v prostorách Technologické agentury.

Pozvánku spolu s registrací naleznete na stránkách http://www.tacr.cz/index.php/cz/novinky/447-ta-cr-zve-na-setkani-zeny-ve-vyzkumu-a-podnikani.html

Zdroj: www.tacr.cz