Smart mobility – budoucnost mobility ve venkovských regionech

pátek, 1. listopadu 2019

Příklady dobré praxe z Rakouska, České republiky, ale i ze sousedního Bavorska budou představeny na přeshraniční odborné konferenci na téma „Smart mobility – budoucnost mobility ve venkovských regionech“. Konference, která  se uskuteční v úterý 19. listopadu 2019 v Linci,  zároveň nabídne zúčastněným možnost pro navázání kontaktů a výměnu zkušeností.

Pozvánka na koferenci.