Spuštění Nové databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK

úterý, 23. června 2015

Agentura CzechInvest spustila nový systém registrace nemovitostí pro potřeby OP PIK - Program Nemovitosti.

Novou databázi pro potřeby dotace naleznete na www.brownfieldy-dotace.czechinvest.org.

Do nové databáze se přihlásíte pod stejným uživatelským jménem a heslem, které jste používali v Národní databázi brownfieldů. Po přihlášení se uživateli zobrazí všechny záznamy, které vložil do Národní databáze brownfieldů pro potřeby OP PIK. U každého záznamu bude uveden Stav záznamu, v jaké fázi se záznam momentálně nalézá. V případě, že chcete vystavit potvrzení o registraci je nutné záznam uvést do stavu ODESLÁNO KE SCHVÁLENÍ.

Manuál pro registraci v Nové databázi bude co nejdříve zveřejněn na webových stránkách www.brownfieldy.cz a také jako příloha I. Výzvy OP PIK Programu Nemovitosti.

Na záznamy vložené do Národní databáze brownfieldů na www.brownfieldy.cz určené pro dotaci nebude brán zřetel a nebude na ně již vystavováno potvrzení o registraci. Nedostatečně vyplněné záznamy byly smazány a databáze dále slouží jen pro lokality určené k prodeji/pronájmu.

 

Zdroj: www.czechinvest.cz