Strojírenské fórum 2016

pondělí, 14. března 2016

1000x1000-1464101538-industrial-1218153-640

Třetí ročník odborného fóra jehož cílem je otevřeně diskutovat o formách podpory exportu, přínosu spolupráce vědy a výzkumu s výrobní sférou a v neposlední řadě také o budoucnosti technického školství.

Na konferenci bude probíhat řada prezentací s důrazem na reálné možnosti zvýšení konkurenceschopnosti produkce českých firem na zahraničních trzích i otázce, jak významnou roli v tomto směru hrají inovace, které jsou klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí.

 

DISKUTOVANÁ TÉMATA NA KONFERENCI

  • Věda, výzkum a inovace (VVaI) – Inovace jako nástroj zvýšené konkurenceschopnosti tuzemských firem. Klíčovým motorem růstu produktivity a ekonomiky vyspělých zemí jsou bezesporu inovace.
  • Formy podpory exportu – Česká republika si stojí z 215 zemí světa na 11. místě v žebříčku závislosti hospodářství na exportu. Jaké podniknout kroky, abychom byli na světových trzích úspěšní? Jaká je proexportní politika státu? Jaké trhy vyhledávat a jaké prostředky jsou neúčinnější?
  • Technické školství – střední a terciární vzdělávání – budoucnost nás všech. Je třeba vytvářet podmínky pro transfer technologií a vzájemnou interakcí mezi školami a průmyslovými partnery. Nutností je partnerství na ekonomické bázi. Školy se stávají klíčovým zdrojem jak pro vytváření nových regionálních výzkumných center, tak i firem orientovaných na vyšší přidanou hodnotu, s vyššími požadavky na znalosti a kvalifikaci svých zaměstnanců.

 

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Místo konání: Obecní dům Praha, náměstí Republiky 5, 111 21 Praha 1
Termín konání: 22. - 23. 3. 2016


 

Zdroj a více informací: http://www.strojirenskeforum.cz/