Studie: České startupy 2016

středa, 7. prosince 2016

1000x1000-1481121549-startup

Vyšla studie mapující české startupové prostředí. Analýza, která vznikla na základě dotazníku, přináší první čísla ohledně profilu startupů a jejich zakladatelů, míry inovativnosti jejich produktů nebo hlavní exportní destinace. Kromě statistik studie obsahuje také popis vnějších a vnitřních výzev a několik doporučení, která by startupům měla pomoci v rozvoji byznysu.

Jedním z cílů průzkumu bylo zmapování prostředí a zkoumání trendů a častých problémů, s nimiž by se české startupy mohly potýkat. Studie je založena na spolehlivém, nikoliv reprezentativním vzorku odpovědí a její výsledky tedy nejsou určeny k formulování obecných závěrů o všech startupech působících v České republice. Text však může sloužit jako inspirace pro všechny, kteří utvářejí podnikatelskou scénu a podporují inovační podnikání.

Celou studii naleznete na webu společnost Aspen Institute.

Zdroj: www.vedavyzkum.cz