Sympozium Britské společnosti pro parazitologii

středa, 24. srpna 2016

1000x1000-1472022409-bsp2016
1000x1000-1472022119-bsp

Parazitologický ústav Biologického centra AV ČR pořádá setkání Britské společnosti pro parazitologii.

Ve dnech 4. - 7. září proběhne na Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích setkání Britské společnosti pro parazitologii.

Stekání je určeno pro odborníky, kterým poskytne možnost prezentovat a sdílet své poznatky především nad následujícími tématy: Genomika - druhová diverzita a evoluce, Biochemie - metabolismus a lékové interakce, Buněčná biologie bičivky, Regulace genové exprese, Imunita...

 

Zdroj: www.bc.cas.cz