TA ČR podpoří kvalitní projekty, na které se v Horizontu nedostalo

pátek, 3. února 2017

1000x1000-1486115873-cashbox-1642989-640

Technologická agentura ČR otevírá v programu GAMA možnost podpořit excelentní projekty malých a středních firem (MSP) podané v rámci nástroje SME Instrument, které z důvodu nedostatku prostředků v programu Horizont 2020 nemohly být financovány. Díky garanci kvality od Evropské komise se zrychlí proces hodnocení.

Evropská komise se velmi kvalitním, avšak nepodpořeným projektům rozhodla poskytnout značku "Seal of Excellence", která umožňuje jejich financování na národní nebo regionální úrovni. Díky tomu je hodnocení kvality projektu na národní úrovni výrazně kratší a firma může obdržet rozhodnutí v řádu týdnů. Zatímco na národní úrovni tuto značku využívá již 16 států EU, na regionální úrovni je to států 9. V České republice měli prozatím možnost čerpání prostředků pouze projekty těch MSP, které mají své sídlo, či VaV centrum v Jihomoravském kraji.

SME Instrument je nástroj Evropské komise na podporu malých a středních podniků při vývoji jejich inovativních produktů. Podpora z TA ČR v rámci programu GAMA je určena pro první fázi SME Instrumentu od samotné myšlenky ke konceptu, na kterou standardně Komise poskytuje paušál 50 000€.

Vyhlášení první veřejné soutěže, do které se budou moci přihlásit projekty, které obdržely Seal of Excellence fáze 1 SME Instrumentu, se předpokládá již v březnu tohoto roku.

Odkaz na manuál "Jak připravit úspěšný návrh projektu pro SME Instrument"

 

Zdroj: www.vedavyzkum.cz