Technologická agentura ČR učinila konkrétní strategický krok pro Česko-Německou spolupráce

středa, 1. března 2017

1000x1000-1488372344-logo-white-red

Technologická agentura ČR (TA ČR) vyhlásila 28. února 2017 ve spolupráci s německým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum 4. veřejnou soutěž programu DELTA.

Tematicky bude zaměřena na podporu projektů, které přináší tzv. čtvrtá průmyslová revoluce. Takové projekty mají zásadní přínos pro hospodářství obou zemí ve strategické oblasti změn známé jako Průmysl 4.0, jejíž podchycení je nezbytné pro naši budoucí konkurenceschopnost.

Cílem programu DELTA je zvýšit množství výsledků projektů aplikovaného výzkumu a vývoje v oblastech, v nichž existuje shoda se zahraničním partnerem, které budou úspěšně zavedeny do praxe a posílí tak konkurenceschopnost České republiky. Doposud bylo podpořeno 24 projektů aplikovaného výzkumu, v rámci předchozích tří veřejných soutěží v programu DELTA, částkou v celkové výši téměř 259 milionů Kč z českého státního rozpočtu.

Hlavními uchazeči o podporu mohou být pouze podniky. Výzkumné organizace mohou být v tomto případě pouze dalším účastníkem. Na každém projektu se musí podílet alespoň jeden zahraniční partner se sídlem ve Spolkové republice Německo a součástí řešitelského týmu musí být alespoň i jeden německý malý či střední podnik.

"Cílem je mimo jiné zapojovat i menší podniky do řešení změn, které Průmysl 4.0 přináší. Definice malé a střední firmy v tomto případě však bude otevřenější - jedná se o firmy o velikosti až do 1000 zaměstnanců a s ročním obratem do 100 milionů euro," upřesnil Petr Očko.

Více informací k vyhlašované 4. veřejné soutěži programu DELTA, jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, je uvedeno na webových stránkách TA ČR v zadávací dokumentaci.

Celý článek naleznete na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

Zdroj: www.tacr.cz