Technologická agentura ČR vyhlásila 2. veřejnou soutěž programu GAMA

úterý, 3. března 2015

Dne 26. února 2015 byla Technologickou agenturou České republiky (TA ČR) vyhlášena druhá veřejná soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, Podprogram 1.

V rámci veřejné soutěže budou vybrány návrhy projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných veřejnými prostředky TA ČR za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech zde.

K veřejné soutěži programu GAMA jsou TA ČR pořádány semináře v Brně, Ostravě a Praze – pozvánky a registrační formuláře k jednotlivým seminářům jsou k dispozici zde.

 

Zdroj: Technologická agentura České republiky, www.tacr.cz