Třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci

středa, 7. prosince 2022

Třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci

Dne 5.12.2022 se uskutečnilo v prostorách JVTP v rámci projektu Jihočeský Digi Hub již třetí zasedání Krajské inovační platformy pro digitální transformaci.

Hlavním tématem byla  AI – umělá inteligence- představení platforem pro podporu umělé inteligence prg.ai, brno.ai a ukázky možnosti využití celosvětového vzdělávacího programu „Elements of AI“

Jednání probíhalo hybridní formou a tak se mohli zúčastnit i instituce a MSP z regionu a hosté z Prahy. Cílem jednání KIP pro digitální transformace bylo všem zúčastněným podnikům a institucím představit činnost platforem, které slouží pro evangelizaci a podporu implementace umělé inteligence. Tyto platformy podporují talenty a firmy, upevňujeme vztahy mezi akademickou, výzkumnou a aplikační sférou a informují veřejnost o přínosech i rizicích umělé inteligence.  Jednou z důležitých činností platforem je i oblast vzdělávání a to je jeden z klíčových faktorů, který v našem regionu musíme podporovat a v různých formách přenášet novinky AI  do reálného fungování firem a institucí.  Představená byla jak činnost platforem pro podporu umělé inteligence tak i na názorných příkladech z praxe byly představeny ukázky implementace umělé inteligence v konkrétních MSP a institucích.

Dalším z bodů KIP pro digitální transformace bylo představení celosvětového vzdělávacího kurzu AI s názvem „ Elements of AI“. Tento bezplatný on-line kurz vytvořený MinnaLearn a Helsinskou univerzitou, který již absolvovalo více než 850 000 lidí po celém světě chce povzbudit co nejširší skupinu lidí, aby se naučili, co je AI – umělá inteligence, co lze (a nelze) s AI dělat a jak začít vytvářet metody AI. Tento kurz kombinuje teorii s praktickými cvičeními a obrovská výhoda je, že ho můžete  absolvovat vlastním tempem. Na jednání KIP pro digitální transformace si zástupci vysokých a středních škol z regionu i zástupci z jednotlivých fakult Jihočeské univerzity měli možnost vyslechnout i zkušenosti se zaváděním tohoto kurzu v rámci vzdělávání a začlenění do osnov na ČVUT Praha. V rámci bohaté diskuze se zástupci VŠ. JČU, SŠ měli možnost ptát na všechny detaily ohledně implementace do výuky, čemu se vyvarovat, jak to propojit s jinou výukou a další. Zájem byl velký i ze strany MSP. Tento program lze zdarma zavést i do firemního vzdělávání zaměstnanců i manažerů firem.

Jihočeský digi hub nabízí všem zájemcům o problematiku AI – umělé inteligence možnost konzultací zdarma u nás v Jihočeském vědeckotechnickém parku.

Zdroj: JVTP