Univerzita pořádala prezentační soutěž pro doktorandy

středa, 9. listopadu 2016

1000x1000-1478700130-5e787e31-7247-4e71-a00a-5850c3217d52

Jak co nejsrozumitelněji a zajímavou formou prezentovat výsledky svého výzkumu. To bylo cílem soutěže, kterou pro své doktorandy připravila Jihočeská univerzita.

Do soutěže se zapojili studenti ze všech osmi fakult univerzity. JU se tímto projektem snaží poskytnout návod mladým vědcům, jak co nejsrozumitelněji prezentovat výsledky své práce laické veřejnosti.

„Celkem se soutěže zúčastnilo 16 doktorandů. Studenti měli na prezentaci svého vědeckého projektu sedm minut, v rámci kterých měli zajímavou a hlavně srozumitelnou formou vysvětlit jeho důležitost pro vědu samotnou i pro společnost,“ upřesňuje prorektor pro vědu a výzkum JU prof. Tomáš Polívka. A dodává, proč se univerzita rozhodla tuto soutěž pro své doktorandy uspořádat: „Vědci řeší zajímavá témata. Pokud je prezentují svým kolegům, tak to nebývá problém, jelikož ti mají odborné znalosti. Úskalí nastává u široké, řekněme laické veřejnosti, které tyto znalosti chybí. V rámci popularizace vědy je nutné, aby vědci uměli přiblížit vědu i neodborníkům. Mnohdy to není snadné ani pro ostřílené vědce, natož pro ty začínající, kteří mají s prezentací pro veřejnost malé či žádné zkušenosti. Tímto jsme se jim snažili poskytnout návod jak srozumitelně prezentovat a na co si dát při prezentaci pozor.“

Každá fakulta poslala do soutěže dva zástupce. Předvýběr odborných prací se konal na fakultách. Témata prezentovaných prací byla pestrá, zazněly příspěvky od přírodovědných, přes humanitní až po ekonomická témata. Porota byla osmičlenná a zasedli v ní zástupci všech fakult JU. Porotci byli v pozici neodborné veřejnosti, jelikož na téma ze své fakulty byli odborníky, na témata z ostatních fakult pak laiky.

Porota jako nejlépe odprezentované ocenila tři práce. Uspěla Michaela Plassová a Lukáš Rokos, oba z Pedagogické fakulty, a Martin Strnad z Přírodovědecké fakulty. Michaela Plassová v příspěvku „Neurologické koreláty aritmetických funkcí“ představila výzkum neurální aktivity v mozcích dětí při počítání. Lukáš Rokos se v příspěvku „Hodnocení badatelsky orientované biologie“ zabýval srovnáním standardních výukových metod a badatelsky orientované výuky na různých stupních škol. Martin Strnad podrobně představil borélie a jejich hostitele klíšťata v příspěvku „Putování borélií, původců Lymeské nemoci“.

 

Zdroj: www.jcu.cz