V OP PIK byly vyhlášeny nové výzvy k předkládání žádostí o dotace

pátek, 3. února 2017

1000x1000-1486115647-books-1845614-640

Řídicí orgán Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) vyhlásil knové výzvy ve dvou programech podpory. Nové výzvy se týkají programů Nízkouhlíkové technologie (Výzva II) a Obnovitelné zdroje energie (Výzva II).

Program Nízkouhlíkové technologie:

  • Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti elektromobility, obnovitelných zdrojů energie, nakládání s energií a využití druhotných surovin.
  • Dalším cílem je zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se zatím v ČR běžně neuplatňují.
  • Výstupem projektů bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií a zvýšení soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů druhotnými surovinami, čímž se zvyšuje vedle konkurenceschopnosti rovněž i celkový inovační potenciál ČR.
  • Žádosti o podporu jsou přijímány od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017.

Program Obnovitelné zdroje energie:

  • Cílem programu  je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.
  • Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
  • Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 2. 2017 do 15. 7. 2017.

Texty výzev včetně jejich příloh jsou k dispozici na webu Agentury pro podnikání a inovace a Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Zdroj: www.jhk.cz